Всеукраїнські змагання

з моделювання "розумних" пристроїв

Про змагання

"STEAM-House" — це захід, покликаний сприяти розвитку технологічної компетентності, дослідницьких та творчих навичок учнів, навичок проектної діяльності, розвитку інтелектуального потенціалу України

Мета:
- сприяння реалізації концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку наукового спрямування освіти, яка базується на дослідно-орієнтованому навчанні, поглибленому вивченні профільних предметів і набутті молоддю компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, інженерно-проектної, конструкторської, винахідницької діяльності;
- впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, пошуку і відбору талановитої учнівської молоді, надання їй усебічної підтримки з вибору STEAM-професій

Нормативна база:
Наказ про проведення змагань з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House»
Умови змагань
Тематика
Розумне життя складається з безлічі розумних пристроїв. У рамках змагань учням пропонується модернізувати будь-які існуючі пристрої або розробити свій власний.

«Розумні» пристрої — це запрограмовані на виконання однієї або кількох функцій електронні автоматизовані пристрої з елементами штучного інтелекту, що можуть бути частиною «розумного» будинку, господарства, виробництва, Інтернету речей або персональної інформаційної системи людини.
Змагання проводяться у трьох номінаціях
IoT
Інтернет речей
Це самі пристрої, які вийшли у Мережу і взаємодіють між собою.
Це і спосіб підключення - M2M - тобто машини-до-машини без участі людини.
Це і великі дані, які тепер генерують пристрої.

Smart gadgets
Розумні персональні гаджети
Запрограмовані на виконання однієї або кількох функцій електронні автоматизовані пристрої з елементами штучного інтелекту
Smart City
Проекти для розумного міста
Модернізація та підвищення ефективності усіх сфер життя міста або села
Етап I. Відбірковий
З 16 квітня до 15 липня 2019 року
Учасники пропонують ідеї моделей у портфоліо

16 липня 15 серпня 2019 року
Оцінювання порфоліо Проектів

Етап II. Практичний
27 28 вересня 2019 року
Конференція «Змагання з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House»: результати І етапу»

Воркшоп "Майстерня розумних пристроїв"
Етап ІІІ. Фінал
1 листопада 2019 року
Фіналісти презентують власне моделі «розумних» пристроїв

Журі обирає переможців у кожній номінації
Хто може узяти участь?
Змагання проводяться у віковій категорії:
12 - 17 років
Учасником може бути:
одна особа чи команда (2 - 3 особи)
Критерії оцінювання
1
Актуальність проекту
Цікавість ідеї проекту з точки зору потреб сучасного суспільства
2
Інноваційність і новизна ідеї
Ідея має ознаки корисного винаходу або раціоналізаторського рішення
3
Практичне значення
Можливий реальний позитивний ефект від фактичного втілення проекту у життя: спрощення складних процесів; зменшення небезпек; вивільнення часу людини від рутинних проблем тощо
4
Технічний рівень виконання
Ефективність інженерного та алгоритмічного рішення. Рішення моделі, змальоване на кресленні, має бути продумане у деталях настільки, аби модель налагоджено та надійно працювала
5
Можливість реального втілення моделі у життя
Кількість необхідних компетенцій для впровадження. Складність виробництва: чим легше впровадження – тим вищий бал. Ресурсомісткість ідеї: чим дешевша реалізація моделі – тим вищий бал
6
Відповідність номінації
6.1. Smart gadget - запрограмований на виконання однієї або кількох функцій електронний автоматизований пристрій.

6.2. IoT - мережа автономних розумних пристроїв, об'єднаних між собою за допомогою Інтернету,які здатні збирати, обробляти та обмінюватися між собою даними; та забезпечують віддалене керування.

6.3. Smart City - розумні пристрої, які забезпечують ефективне функціонування міста та/або максимально спрощують організацію побуту мешканців.
Організатори змагань
Партнери змагань
Медійні партнери

Узяти участь у змаганнях

Термін подачі портфоліо Проектів продовжено
до 15 липня 2019 року
Тренінг про ІоТ
Протягом 3 - 17 травня 2019 року для вчителів як майбутніх керівників Проектів STEAM House відбувся тренінг щодо впровадження в освітній процес технології Інтернет речей "STEAM-проекти: моделювання пристроїв для Інтернету речей (Internet of Things, IoT)"

Це спільний соціальний проект Програми мережних академій Cisco, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», компаній Accord Group та IT-Integrator.
За підтримки: Дніпровської академії неперервної освіти, Миколаївського обласного ІППО, Тернопільського обласного ІППО, навчального центру "STEAM-train".
Мета проекту: реалізація концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на дослідно-орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних предметів та набутті молоддю ключових компетентностей.
Коло питань:
  • основні поняття технології ІоТ
  • актуальність технології ІоТ для освіти
  • особливості створення моделей, які ілюструють ІоТ
  • підготовка учнів до участі у змаганнях з моделювання розумних пристроїв "STEAM-House"
Форма проведення: очний та дистанційний курс.
Кількість слухачів дистанційного курсу – необмежено.
Локації очного курсу:
Миколаїв - 3 травня
Дніпро - 13 травня
Київ - 15 травня
Тернопіль - 17 травня

Дякуємо усім, хто записався! Бажаємо успіхів у проходженні дистанційного курсу Cisco та перемоги у змаганнях!
Контакти Оргкомітету
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 206
03035, м. Київ